Ausgabenauswahl

metaphorik.de 32/2022

Schwerpunkt: 

Metaphor and Health

Herausgeberteam – Editorial Staff – Équipe éditoriale
Martin Döring / Olaf Jäkel / Katrin Mutz /
Dietmar Osthus / Claudia Polzin-Haumann / Judith Visser
ISSN 1618-2006 (Internet)
ISSN 1865-0716 (Print)

toc_dl_pdf

metaphorik.de RSS feed abonnieren